ترابردپذیری رقابت جدی، ارتقای کیفیت و ارایه خدمات متنوع را به دنبال دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغازین روز از هفته دولت، در مراسم انعقاد تفاهمنامه ارایه خدمات ترابرد پذیری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات