اعلام نیاز دایملر به گوگل و اپل

به گزارش ایسنا، دیتر زنچه، مدیرعامل دایملر به یک نشریه آلمانی گفت: گوگل و اپل مایلند برای خودروها نرم افزار فراهم کنند و استفاده از نرم افزارهای اپل و گوگل در خودرو برای هر دو طرف می‌تواند جالب باشد.

اظهارات وی منعکس کننده موضع مشابه فولکس واگن است که مارتین وینترکورن، مدیرعامل آن شرکتهای فناوری را به همکاری برای ایمن و هوشمندتر ساختن خودروهای آینده فراخوانده است.

یک گزینه موجود برای دایملر ساخت خودرو به صورت جوینت ونچر با اپل و گوگل برای بهره گرفتن از تخصص فناوری آنها است با اینهمه مدیرعامل دایملر خاطرنشان کرد این اظهارات کاملا جنبه تئوری دارد.

بر اساس گزارش رویترز، زتچه گفت: دایملر نمی‌خواهد به سطح تامین کننده ای تنزل پیدا کند که برای غولهای فناوری آمریکایی خودرو تولید می‌کند.

وی پیش از این گفته بود اگرچه شرکت‌های فناوری مانند گوگل پتانسیل مختل کردن صنعت خودرو را به دلیل گرایش پیدا کردن خودروسازان به استفاده از نرم افزار و رانندگی اتوماتیک، دارند اما بعید است به تولیدکننده انبوه خودرو تبدیل شوند.

در سال‌های اخیر خودروسازان و شرکت‌های سیلیکون ولی به میزان فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند زیرا خودروهای نسل جدید به نرم افزار و حسگرهای پیشرفته نیاز دارند و سلسله مراتب سفارش دهی میان خودروسازان و تامین کنندگان قطعات را متحول کرده‌اند.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا