۶٣‌ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی در تهران مرد هستند/ ٨٧ درصد جوانان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی عضو هستند

«وضعیت تأهل شهروندان تهرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی ارتباط معنادار داشته و ‌درصد بیشتری از مجردان، نسبت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات