ترابردپذیری در قیمت و کیفیت خدمات تلفن همراه تاثیرگذار است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آستانه هفته دولت با حضور در خبرگزاری مهر و بازدید از بخشهای مختلف این خبرگز… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات