اطلاعات ۳۷ میلیون کاربر یک سایت غیراخلاقی منتشر شد

هکرهایی که نزدیک یک ماه پیش تهدید کرده بودند اطلاعات میلیون ها کاربر سایت مخصوص خیانت متاهل‎ها "اشلی مدیس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات