سه ماه سرویس‌های رایگان رایتل برای دانشجویان سراسر کشور

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید، رایتل با ارایه طرح ویژه ای برای دانشجویان، بهره مندی از خدمات ارزان را برای ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات