پاسخ اینستاگرامی کامران نجف زاده به خبر کاندیداتوری‌ مجلس

خبرنگار و مجری تلویزیون در پست اخیر اینستاگرامش به شبهه ای در مورد کاندیداتوری اش در انتخابات مجلس پاسخ داد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات