جمع‌آوری دیش‌های ماهواره همچنان در دستور کار پلیس

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در واکنش به ادعای یکی از سایت های خبری درباره جمع آوری دوباره دیش های ماهواره… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات