جشنواره ای با قیمت های تکرارنشدنی در تکنولایف

جشنواره ای با قیمت های تکرارنشدنی در تکنولایف

فروشگاه اینترنتی تکنولایف جشنواره ای با قیمت های تکرار نشدنی را فقط تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار کرد که با توجه به استقبال بسیار خوب از آن، تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۳۱ مردادماه تمدید شد.

اخبار – زومیت – زومیت