۹۴درصد جوانان جهان از اینترنت همراه استفاده می‌کنند

اینترنت همراه

استفاده از اینترنت همراه روز به روز در سرتاسر دنیا گسترش پیدا کرده و سبک زندگی آدمی را تغییر می‌دهد. عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار با اشاره به استفاده‌ی حدود ۹۴ درصد جوانان جهان از اینترنت موبایل برای دسترسی به دنیای مجازی، عمر ارتباطات فیزیکی در دنیا را رو به پایان خوانده می‌داند.

اخبار – زومیت – زومیت