کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند

باند فرود و پرواز فضاپیماها روی سکوی برج ثاث

کمپانی کانادایی ثاث تکنولوژی (Thoth Technology) در پی پیاده‌سازی روشی است که طی آن برای ارسال انسان و محموله‌ها به فضای بیرون جو زمین نیازی به پرتاب موشک نیست. این کمپانی پتنتی را ثبت کرده که براساس آن یک تونل یا به بیان بهتر آسانسور به ارتفاع ۲۰ کیلومتر احداث شده و از طریق آن بدون نیاز به موشک و راکت‌های فضایی، انواع محموله‌ها به فضا پرتاب خواهد شد.

اخبار – زومیت – زومیت