شهر فناوری اطلاعات ایران؛ قطب اول منطقه در عرصه فناوری

کیبورد

یکی از مهمترین الزامات برنامه‌ی ششم توسعه برای علاقه‌مندان به دنیای صفر و یک، ایجاد شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبدیل آن به عنوان قطب اول منطقه در عرصه‌ی فناوری است.

اخبار – زومیت – زومیت