ریز مکالمات تلفن همراه خود را اینترنتی رویت کنید

مشترکین دائمی همراه اول از این پس می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط از طریق ورود به سایت همراه من، به… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات