۹ «وال پی پر» ساخته شده برای اندروید ۶ / پس زمینه موبایل‌تان با «مارشمالو» این گونه خواهد شد!

  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


  • اندروید ۶


به گزارش خبرآنلاین، فون ارنا ۹ «وال پی پری» که برای اندروید ۶ ساخته شده است را به تصویر کشید که مشاهده می‌کنید.

 

۵۶۵۶

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا