کجارو: متقاعد کردن والدین برای تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در خارج

بسیاری از دانشجویان مستعد سودای ادامه تحصیل در خارج از کشور را در سر دارند و حتی تعدادی از آن‌ها از توانایی لازم برای کسب موقعیت تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها برخوردارند ولی نکته تامل برانگیز در این رابطه عدم آشنایی با تجربه زندگی در خارج از کشور برای این جوانان بااستعداد است.

اخبار – زومیت – زومیت