اعلام آمادگی شرکت مخابرات برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از همکدی

شرکت مخابرات ایران آمادگی خود را برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از اجرای طرح هم کدی اعلام و انتظار دارد با تغییر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات