کجارو: نکات فرهنگی که باید در کشورهای دیگر رعایت کنیم

اداب فرهنگی

آیا می‌دانستید در فرانسه نباید درباره پول صحبت کنید؟ آیا می‌دانستید در ژاپن نباید انعام دهید، ولی در ایالات متحده انعام ندادن نشانه بی‌شخصیتی است؟ می‌دانستید در ایرلند نباید لهجه آنها را تقلید کنید؟ کجارو برخی از مهم‌ترین این باید و نبایدهای فرهنگی در نقاط مختلف دنیا را جمع‌آوری کرده است.

اخبار – زومیت – زومیت