افرادی که یارانه‌شان امشب واریز نمی‌شود، ثبت اعتراض کنند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، گفت: اگر یارانه برخی از افراد امشب واریز نشد می توانند به سایت http://yaraneh1… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات