روشن شدن برخی از رازهای چرخه خواب

رازهای چرخه خواب

اگر از مسافران همیشگی  و البته جغدان شب زنده دار! باشید حتما آسیب‌‌‌‌‌‌ها و صدمات آنی ناشی از بهم ریختگی ساعت درونی بدن را به خوبی تجربه کرده‌اید. در تلاش برای فهم درست دلایل پنهان این پدیده بسیاری از دانشمندان آزمون‌‌‌‌‌‌های گوناگونی را انجام داده اند و مخترعان نیز ابزارهای عجیبی همچون عینک‌‌‌‌‌‌های مجهز به نور LED و بالشت‌‌‌‌‌‌های تابشگر را معرفی کرده‌اند؛ ولی به راستی چرا چنین اتفاقی برای بدن می افتد؟

اخبار – زومیت – زومیت