هواوی Mate S گواهی GCF دریافت کرد

Mate S هواوی

گوشی هوشمندی با عنوان میت اس گواهی GCF را دریافت کرده که به نظر همان گوشی از هواوی است که تصاویر آن چندی پیش با عنوان میت ۷ اس منتشر شده بود. با این اوصاف باید شاهد معرفی این گوشی هوشمند طی مراسم هواوی در آیفا ۲۰۱۵ در ۱۱ شهریور ماه باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت