گزارش تصویری/ ارائه‌ی دستاوردهای دانشکده پست و مخابرات در جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات

اولین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی کاربردی و دومین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهران در م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات