کجارو: فهرست کشورهای پذیرنده‌‏ ویزای شینگن

اتحادیه اروپا

تحت توافقنامه‏‌ی شینگن، سفر از یکی از کشورهای عضو توافقنامه به دیگر کشورهای عضو بدون پاسپورت و کنترل مهاجرتی و یا هرگونه کاغذبازی‏‌های مرسوم اداری انجام می‏‌شود. البته حوزه‏‌ی شینگن و اتحادیه اروپا دو حوزه‏‌ی کاملاً متفاوت هستند و نباید آنها را یکسان بدانیم. کجارو کشورهای پذیرنده ویزای شنگن را فهرست کرده است.

اخبار – زومیت – زومیت