زومجی: راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه حدودا هفت میلیون تومان – مرداد ٩۴

راهنما خرید زومجی

به نظر شما سیستمی که بتواند الگوی سیستم‌های گیمینگِ دیگر بوده و ویترینی از آخرین فن‌آوری‌های روز داشته باشد چه مشخصاتی دارد؟ زومجی در بخشِ سوم مقاله‌ی راهنمای خرید کامپیوتر خود شما را راهنمایی می‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت