فروشگاه کتاب الکترونیک و صوتی فراکتاب بر بستر اندروید

فراکتاب

ظرفیت های گسترده ی تلفن همراه باعث شده است که بسیاری از امورات روزانه را با آن انجام دهیم، از کارهای بانکی و پرداخت ها تا امور اداری و گردش اینترنتی و حتی بازی و سرگرمی؛ در این میان مطالعه (خواندن کتاب مکتوب و یا شنیدن کتاب صوتی) قدمتی بیشتر ولی سهم کمتری دارد!شاید علت آن نبود ساز و کار قانونی و منظم عرضه کتاب الکترونیک – اعم از صوتی و متنی باشد؛ فراکتاب (آوابوک سابق) تلاشی در این راستا است.که در نوع خود متمایز و پیشتاز است.

اخبار – زومیت – زومیت