مشترکان می‌توانند سالی دو بار با حفظ شماره، اپراتورشان را عوض کنند

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های هفته دولت، گفت: در حوزه ارتباطات ثابت برای شرکت‌های جدیدی پروانه فعالیت ص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات