قطع ارتباطات کل کشور در صورت عدم پرداخت بدهی مخابرات

وزیر ارتباطات گفت: در صورتی که مخابرات بدهی خود را به شرکت زیرساخت پرداخت نکند، نمی‌توانیم بدهی بین‌المللی در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات