تصاویر تبلیغ زنان بی‌حجاب برای ایران خودرو به اینترنت راه یافت!

این روزها که در شبکه های اجتماعی و رسانه ها صحبت از عدم خرید خودرو به خصوص خودروی صفر می باشد، برخی تصاویر نیز… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات