دارپا آینده را در لوله‌های خلا می‌‌‌بیند!

لوله خلا

در دنیای امروز لوله‌های خلا و شیرهای رادیویی به عنوان فناوری‌هایی مرده و بسیار سطح پایین به حساب می‌‌‌آیند، اما به نظر می‌‌‌آید که دارپا این فناوری را بیشتر متعلق به آینده می‌‌‌داند تا گذشته! اگر می‌‌‌خواهید چرایی این موضوع را بدانید با ما همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت